Home » hypotheek

Tag: hypotheek

Open brief aan de directie van alle hypotheekverstrekkers, de AFM, Minister Kaag, de ECB en betrokken binnen de hypotheek- en woningmarkt.

Amersfoort, 14 juli 2022

Open brief aan de directie van alle hypotheekverstrekkers, de AFM, Minister Kaag, de ECB en betrokken binnen de hypotheek- en woningmarkt.

Als onafhankelijke hypotheekbemiddelaar heb ik een samenwerkingsverband met het grootste deel van de hypotheekverstrekkers op de Nederlandse markt. In contact met deze geldverstrekkers heb ik meerdere malen aangegeven dat ik behoefte heb aan een goede onderbouwing en meer transparantie van de renteontwikkelingen. Helaas heb ik tot heden geen (bevredigend) antwoord ontvangen.

Een reden die genoemd wordt is dat de stijging van de hypotheekrente komt door de recente ontwikkeling van de Kapitaalmarktrente 10 jaar. Ik vraag mij af of dit de enige reden is? Eerlijk gezegd betwijfel ik dit om onderstaande redenen.

De Kapitaalmarktrente Nederland 10 jaar was op 2 januari 0,01%. Deze rente steeg door tot maar liefst 2,033% op 20 juni jl. Deze forse stijging had tot gevolg dat de hypotheekrentestijgingen binnen zeer korte tijd als een tsunami over ons heen kwamen. Vervolgens daalde de Kapitaalmarktrente weer tot de stand op 14 juli van 1,448%. Tot mijn verbazing blijven verschillende hypotheekverstrekkers de rente naar bóven aanpassen. Een zeer beperkt aantal geldverstrekkers verlaagde afgelopen dagen de rente met een zeer voorzichtige stap van maximaal 0,10%.

Verder stond op 1 juni de Kapitaalmarktrente ongeveer gelijk aan de Kapitaalmarktrente Nederland van 14 juli. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat de stand van de hypotheekrentes van 1 juni en 14 juli behoorlijk van elkaar afwijken, tot maar liefst 0,85%.

De bovenstaande uiteenzettingen zijn in fel contrast met de eerder gegeven reden dat de ontwikkeling van de hypotheekrente in nauw verband staat met de ontwikkeling van de Kapitaalmarktrente Nederland 10 jaar.

Daarbij concludeer ik dat ondanks de ontwikkelingen op de Kapitaalmarkt, geen één geldverstrekker de scherpste rente in de markt wil zetten. Het is mij zelfs opgevallen als een geldverstrekker op een bepaald moment de scherpste rente heeft dan maken zij dit zo snel mogelijk ongedaan door de rente te verhógen. Dit komt op mij over als een bewuste commerciële actie van renteverhogingen.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen, zoals blijkt in mijn dagelijkse praktijk. Door de rentestijgingen neemt de leencapaciteit sterk af en stijgen de maandlasten voor een hypotheek flink. Dit effect is vooral zichtbaar bij de starters op de woningmarkt. De daling van de leencapaciteit daalt dus niet evenredig met de ontwikkeling van de huizenmarkt. Als adviseur weet ik dit niet uit te leggen aan mijn klanten.

Mijn dringende verzoek aan alle directie en betrokkenen van geldverstrekkers om met een goed onderbouwde uitleg te komen over deze ongewone rentekeuzes. Daarbij zou ik willen vragen of de AFM, ECB en minister Kaag iets aan deze ontwikkelingen kunnen doen? Wij hebben in Nederland een vrije handelsmarkt maar deze ontwikkelingen hebben mijns inziens enorme gevolgen voor een grote groep mensen. Een wenselijke actie zou zijn om de geldverstrekkers te verplichten uitleg te laten geven bij iedere renteontwikkeling en daarbij hun marges te vermelden. Wij, als adviseurs van hypotheken en verzekeraars hebben al jaren de plicht transparant te zijn.

Ten slotte wil ik aandacht voor het feit dat er in-en-na de coronaepidemie een maximum is gesteld voor een consumptief krediet ter bescherming van de consument. Ik vraag mij af hoe dit wel in een vrije markt mogelijk kan zijn. Het zou een oplossing zijn als dit ook in te voeren is voor de hypotheekmarkt.

Ik vraag mij af of ik hier alleen in sta? Of kan jij dit aan mij uitleggen? Ik kijk uit naar jullie reacties!

 

 

 

Geurt van Kooten

 

Kijk jij naar de hypotheekrente die je nú ziet of naar rente die je tijdens de gehele looptijd betaalt?

Een gevleugelde uitspraak voor heel veel zaken is: “je hebt de theorie …. en je hebt de praktijk.”

Laten we deze theorie en praktijk voor wat betreft hypotheken nou toch in huis hebben en deze fijn combineren tot het perfecte hypotheekplaatje voor jou 

Als hypotheekspecialist maken we in de praktijk namelijk mee dat klanten zich regelmatig blind staren op de allerlaagste rente waarmee geadverteerd wordt door de verschillende geldverstrekkers. Zo ingewikkeld is het vak ‘hypotheekadviseur’ dan toch helemaal niet? Hoe lager de hypotheekrente, des te beter toch?

Nu komt de theorie om hoek kijken: deze theorie laat namelijk zien dat deze rente, de zogenaamde aanvangsrente, een klein deel van het hele hypotheekverhaal vertelt.

Wij kijken als onafhankelijk hypotheekadviseur naar het totaalplaatje. Dat is vaak een behoorlijke puzzel door veel verschillende factoren te combineren. Eén van de belangrijkste punten om onze klanten echt een goed en compleet beeld te schetsen, is door de klant te laten zien wat de rente is die hij tijdens de gehele looptijd moet betalen.

Bij verschillende hypotheekaanbieders ligt deze looptijdrente namelijk een stuk lager dan de aanvangsrente. Hoe dat komt? Bij de ene aanbieder vervalt wel de renteopslag automatisch als er voldoende is afgelost terwijl dit bij een andere aanbieder niet het geval is en je er zelf achter aan moet. Vervalt de renteopslag automatisch? Dan profiteer jij direct van een lagere rente zodra je in een lagere risicoklasse terecht komt.

Wil jij verder uitleg over de begrippen aanvangsrente, looptijdrente, risicoklasse of renteopslag? Twijfel jij of je moet aflossen, je hypotheek moet oversluiten of de situatie gewoon zo moet laten als die nu is? Of overweeg je een huis te kopen? Maak dan eens een afspraak met Geurt. Hij zet de mogelijkheden graag voor je op een rij, zodat jij een goede keuze kunt maken aan de hand van de theorie én de praktijk.

033 – 747 00 20