ERVAREN

Een hypothecaire lening aanvragen als predikant

Ondernemers, acteurs en zangers, sporters en (para)medici vallen allemaal in een beroepsgroep waarvoor het vaak moeilijker is een hypothecaire verstrekking te rond krijgen. Dat geldt ook voor predikanten.

Het feit dat een predikant (of kandidaat) minder makkelijk een hypothecaire verstrekking krijgt, komt door een aantal redenen:

Het beroep van predikant valt niet binnen een reguliere arbeidsovereenkomst.

Vanuit het burgerlijk recht is de positie van een predikant een positie van eigen aard: de predikant is niet werkzaam als werknemer in dienst van een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst, maar de predikant verricht als geestelijke ambtelijke werkzaamheden voor een kerkgenootschap. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst die volledig wordt geregeerd door het kerkelijk recht.

Deze aparte overeenkomst is mogelijk door de scheiding van kerk en staat. Voor predikanten gelden geen bepalingen in een cao of reguliere arbeidsovereenkomst die de duur, de hoogte van het inkomen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden regelt. Voor predikanten geldt de generale regeling rechtspositie predikanten waarin onder andere de uitbetaling en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

Doordat het werk van predikant buiten de reguliere arbeidsovereenkomst valt, is het moeilijker om bij de geldverstrekkers een hypothecaire geldverstrekking te verkrijgen.

Geen pastorie, wel financiert de gemeente de woning mee.

Het is tegenwoordig niet altijd gebruikelijk meer dat een predikant huisvestiging krijgt aangeboden in een woning, pastorie, betaald door de gemeente waarin de predikant zijn of haar beroep uitoefent. Is deze situatie aan de orde, dan betaalt de gemeente waarin het beroep wordt uitgeoefend vaak een deel van de hypothecaire lasten. Dit doen zij omdat de kosten voor een pastorie bij deze constructie wegvallen. Het feit dat de gemeente meebetaalt, in combinatie met de bijzondere rechtspositie van de predikant, zorgt voor een complex aanvraagtraject bij de geldverstrekker.

Stoppen met het ambt: van pastorie naar eigen woning.

Of je nu stopt vanwege pensionering of stopt om een andere reden; wanneer je tijdens de uitoefening van het ambt gebruik kon maken van een pastorie, betekent stoppen een andere woning zoeken. En gefinancierd krijgen. Tenzij je op relatief jonge leeftijd stopt, zorgt stoppen met de uitoefening van het ambt ervoor dat je op latere leeftijd een huis moet zoeken. Met een huurmarkt die volledig op slot zit, komt de keuze vaak uit op het aanschaffen van een eigen woning. Dan gaan zaken als eigen vermogen (spaargeld), inkomsten uit pensioen of AOW of de inkomsten uit een ander dienstverband en de duur van dat dienstverband meetellen. Dan kun je een hypotheekadviseur die de geldverstrekker een goed beeld van je arbeidsverleden als predikant weet te schetsen goed gebruiken.

Dus: ben je (kandidaat) predikant en zoek je een eigen woning en bijbehorende financiering? Neem dan contact op met Geurt van Kooten van Van Kooten Financiële Raadgevers.


 Predikanten vertellen …

Benieuwd naar de ervaringen van andere predikanten met onze dienstverlening? Hieronder vindt u een greep uit de beoordelingen:

” Het was voor ons de eerste keer dat we een huis zouden kopen. En we zijn financieel niet onderlegd. Maar op geduldige, vriendelijke en deskundige wijze heeft Geurt van Kooten ons door het hele traject geloodst. Wat ook geweldig helpt is dat je in een overzichtelijk systeem precies kunt zien welke documenten aangeleverd moeten worden. En het proces van uploaden van die documenten binnen dat systeem is eenvoudig. Toen er wat onbegrip leek te zijn bij de hypotheekverstrekker over onze – in bepaald opzicht niet alledaagse – situatie, heeft Geurt van Kooten daar goed op geacteerd. Na zijn interventie kwam alles snel in orde. “

” We hebben meerdere gesprekken gehad. We hebben ervaren dat we open en terzake kundig geadviseerd werden”

” Helder, snel, duidelijk advies, ruimte en tijd voor vragen.”


Waarom kiezen voor Van Kooten Financiële Raadgevers?

  1. Ons slagingspercentage van een hypotheekaanvraag voor predikanten ligt dicht bij de 100%. Waarom?
    Als wij in de aanvraag geloven, dan gaan wij er ook 100% voor. Vooraf maken wij een inschatting van de haalbaarheid. Wij starten dus niet klakkeloos met de aanvraag;
  2. Samen bouwen wij aan een goed dossier. Wij gaan heel ver met het verzamelen van gegevens, het onderbouwen van de aanvraag en het duidelijk krijgen over het waarom wij erin geloven dat de aanvraag haalbaar is. Dit onderdeel van het proces vraagt over het algemeen het meeste van de aanvrager, informatie moet tijdige en volledig worden aangeleverd. Wij weten dat wij hier veel verder in gaan dan veel van onze collega’s. Onze motivatie is dat als wij het dossier niet van binnen en buiten kennen, wij al met 1-nul achterstaan bij de bank. Zie ons daarom als de financieel architect van je hypotheekaanvraag;
  3. Door onze jarenlange ervaring met hypotheekaanvragen voor predikanten kunnen wij zeer nauwkeurig inschatten bij welke geldverstrekkers wij de grootste slagingskans zien;
  4. Wij hebben in alle jaren zeer goede contacten opgebouwd bij verschillende geldverstrekkers. Zij weten: als wij een aanvraag indienen dat wij er in geloven. Dat helpt.

Direct kennismaken of een hypotheekaanvraag starten?

Wij starten altijd met een kennismakingsgesprek en zetten dan uiteen hoe wij werken. Als onze werkwijze bij jou als predikant past, dan gaan we samen het traject van de hypotheekaanvraag in.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Laat je gegevens achter via de contactknop aan de zijkant of klik op onderstaande knop.