Hartelijk dank voor de betaling van uw factuur!
In uw digimap kunt u de facturen altijd eenvoudig terugvinden onder het kopje ‘mijn facturen’.
Handig voor o.a. uw aangifte Inkomstenbelasting.